Logo

Retkikunnan tavoitteet tärkeysjärjestyksessä

  1. Saavuttaa pohjoisnapa ilman retkikunnalle koituvia pysyviä henkisiä tai fyysisiä vammoja, sekä ilman retkikunnan lähipiirille koituvia henkisiä vammoja.
  2. Hiihtää maantieteelliselle pohjoisnavalle.
  3. Olla ensimmäinen Suomalainen retkikunta, joka on hiihtänyt pohjoisnavalle ilman ulkopuolista tukea.
  4. Saavuttaa napa 55 päivässä.
  5. Kerätä tietoa ja kokemusta vaikeista arktisista olosuhteista

Näiden tavoitteiden lisäksi ryhmän tavoitteena on osallistua tieteelliseen tutkimustyöhön koehenkilöinä ja näytteiden kerääjinä.