Logo

Railopäivä

84 15 41 N 74 14 54 W

Tätä päivää leimasivat railot. Niitä saatiin eri kokoisina ja näköisinä: heti aamulla ylitettiin ensimmäinen railo uimalla ja kumijäällä kuivapuku päällä kävelemällä. Railolla oli leveyttä noin 200 m. Seuraava railo oli kapea, vain 5 m, mutta siinä oli varsin epävakaa jää. Tämä railo ylitettiiin niin, että miehet hiihtivät varovasti yli, ja ahkiot lossattiin erikseen. Kolmas ja neljäs railo olivat lähes identtisiä: leveyttä muutama sataa metriä, ja jää juuri niin kestävää, että päãstiin pienin varotoimenpitein hiihtämällä yli.

Railojen aiheuttamista hidastuksista huolimatta tänään hiihdettiin uusi matkaennätys.

Retkikunnalla kaikki hyvin.

 

**********

Dagens tema var råkar. Vi stötte på råkar av varierande storlek och utseende: genast på morgonen tog vi oss över den första råken simmande och gående på gummiis med torrdräkt på. Råken var ca 200 m bred. Nästa råk var smalare, bara fem meter, men fylld med ostadig is. Den här skidade vi försiktigt över och drog pulkorna efteråt. Den tredje och fjärde råken var liknande men några hundra meter breda. Isen var just så stark att vi kunde skida över genom att iakttaga vissa försiktighetsåtgärder.

Trots att råkarna tog lite extra tid gjorde vi i dag ett nytt distansrekord.

Expeditionen allt väl.