Logo

Tavallinen päivä toimistossa

83 17 56 N 74 06 03 W

Aamu erosi edellisistä siinä, että taivaalla oli vähän pilviä. Pilvet sinällään eivät meidän matkantekoa haittaisi, mutta tällä kertaa ne toivat mukanaan pienen tuulenvireen. Tuuli näissä pakkaslukemissa on aina paha asia - varsinkin kasvojen suojaaminen muuttuu entistä tärkeämmäksi.

Päivän maasto oli enimmäkseen helppoa ja eteneminen edellisten päivien toisintoa. Matkan varrella oli pari pahempaa paikkaa, mutta yleistuntuma on että maasto on keventymässä. Iltapäivällä törmäsimme ensimmäistä kertaa avoveteen. Vastassa oli noin 20 m leveä railo. Pienen etsimisen jälkeen löytyi paikka jossa jäät painuivat yhteen, ja päästiin yli. Toinen vaihtoehto olisi ollut tehdä leiri railon reunaan ja ylittää se aamulla.

Illalla leiriin saavuttaessa muuttui tuuli hieman navakammaksi. Kaiken kaikkiaan päivä tuntui erittäin kylmältä, vaikkei mittarin mukaan ollutkaan kylmimpiä tällä reissulla koettuja.

 

******

 

Morgonen skilde sig från de tidigare på så sätt, att det fanns några moln på himlen. Molnen påverkar i och för sig inte våra planer, men nu hade de med sig lite blåst. Vind i dessa temperaturer är alltid illa - att skydda framförallt ansiktet är viktigare än någonsin.

Terrängen var i dag i huvudsak lätt och framryckningen som under tidigare dagar. Under dagens etapp hade vi ett par knepigare passager, men som helhet kan man säga att terrängen blir lättare. På eftermiddagen stötte vi för första gången på öppet vatten. Det var en ca 20 m bred råk. Efter ett kort sökande fann vi en plats där isarna pressats ihop, och där kom vi över. Det andra alternativet hade varit att slå läger vid råken och skida över på morgonen.

På kvällen i lägret friskade vinden i något. Det känns rejält kallt, trots att vi enligt termometern haft kallare väder under resan.